Thống kê nhanh biến động giá của các cổ phiếu

Công cụ thống kê hữu ích cho người đầu tư chứng khoán không có nhiều thời gian. Công cụ này được mang tới bản bởi Forum Chứng khoán Ketnooi
AAM
Khong duoc
ABT
Khong duoc
ACC
Khong duoc
ACL
Khong duoc
AGF
Khong duoc
AGM
Khong duoc
AGR
Khong duoc
ALP
Khong duoc
ANV
Khong duoc
APC
Khong duoc
ASM
Khong duoc
ASP
Khong duoc
ATA
Khong duoc
BBC
Khong duoc
BCE
Khong duoc
BCI
Khong duoc
BGM
Khong duoc
BHS
Khong duoc
BIC
Khong duoc
BID
Khong duoc
BMC
Khong duoc
BMI
Khong duoc
BMP
Khong duoc
BRC
Khong duoc
BSI
Khong duoc
BT6
Khong duoc
BTP
Khong duoc
BTT
Khong duoc
BVH
Khong duoc
C21
Khong duoc
C32
Khong duoc
C47
Khong duoc
CCI
Khong duoc
CCL
Khong duoc
CDC
Khong duoc
CIG
Khong duoc
CII
Khong duoc
CLC
Khong duoc
CLG
Khong duoc
CLL
Khong duoc
CLW
Khong duoc
CMG
Khong duoc
CMT
Khong duoc
CMV
Khong duoc
CMX
Khong duoc
CNG
Khong duoc
COM
Khong duoc
CSM
Khong duoc
CTD
Khong duoc
CTG
Khong duoc
CTI
Khong duoc
CYC
Khong duoc
D2D
Khong duoc
DAG
Khong duoc
DCL
Khong duoc
DCT
Khong duoc
DHA
Khong duoc
DHC
Khong duoc
DHG
Khong duoc
DHM
Khong duoc
DIC
Khong duoc
DIG
Khong duoc
DLG
Khong duoc
DMC
Khong duoc
DPM
Khong duoc
DPR
Khong duoc
DQC
Khong duoc
DRC
Khong duoc
DRH
Khong duoc
DRL
Khong duoc
DSN
Khong duoc
DTA
Khong duoc
DTL
Khong duoc
DTT
Khong duoc
DVP
Khong duoc
DXG
Khong duoc
DXV
Khong duoc
EIB
Khong duoc
ELC
Khong duoc
EMC
Khong duoc
EVE
Khong duoc
FCM
Khong duoc
FCN
Khong duoc
FDC
Khong duoc
FLC
Khong duoc
FMC
Khong duoc
FPT
Khong duoc
GAS
Khong duoc
GDT
Khong duoc
GIL
Khong duoc
GMC
Khong duoc
GMD
Khong duoc
GSP
Khong duoc
GTA
Khong duoc
GTN
Khong duoc
GTT
Khong duoc
HAG
Khong duoc
HAI
Khong duoc
HAP
Khong duoc
HAR
Khong duoc
HAS
Khong duoc
HAX
Khong duoc
HBC
Khong duoc
HCM
Khong duoc
HDC
Khong duoc
HDG
Khong duoc
HHS
Khong duoc
HLA
Khong duoc
HLG
Khong duoc
HMC
Khong duoc
HOT
Khong duoc
HPG
Khong duoc
HQC
Khong duoc
HRC
Khong duoc
HSG
Khong duoc
HSI
Khong duoc
HT1
Khong duoc
HTI
Khong duoc
HTL
Khong duoc
HTV
Khong duoc
HU1
Khong duoc
HU3
Khong duoc
HVG
Khong duoc
HVX
Khong duoc
ICF
Khong duoc
IDI
Khong duoc
IJC
Khong duoc
IMP
Khong duoc
ITA
Khong duoc
ITC
Khong duoc
ITD
Khong duoc
JVC
Khong duoc
KAC
Khong duoc
KBC
Khong duoc
KDC
Khong duoc
KDH
Khong duoc
KHA
Khong duoc
KHP
Khong duoc
KMR
Khong duoc
KSA
Khong duoc
KSB
Khong duoc
KSH
Khong duoc
KSS
Khong duoc
KTB
Khong duoc
L10
Khong duoc
LAF
Khong duoc
LBM
Khong duoc
LCG
Khong duoc
LCM
Khong duoc
LGC
Khong duoc
LGL
Khong duoc
LHG
Khong duoc
LIX
Khong duoc
LM8
Khong duoc
LSS
Khong duoc
MBB
Khong duoc
MCG
Khong duoc
MCP
Khong duoc
MDG
Khong duoc
MHC
Khong duoc
MPC
Khong duoc
MSN
Khong duoc
MTG
Khong duoc
MWG
Khong duoc
NAV
Khong duoc
NBB
Khong duoc
NHS
Khong duoc
NHW
Khong duoc
NKG
Khong duoc
NLG
Khong duoc
NNC
Khong duoc
NSC
Khong duoc
NTL
Khong duoc
NVN
Khong duoc
NVT
Khong duoc
OGC
Khong duoc
OPC
Khong duoc
PAC
Khong duoc
PAN
Khong duoc
PDN
Khong duoc
PDR
Khong duoc
PET
Khong duoc
PGC
Khong duoc
PGD
Khong duoc
PGI
Khong duoc
PHR
Khong duoc
PIT
Khong duoc
PJT
Khong duoc
PNC
Khong duoc
PNJ
Khong duoc
POM
Khong duoc
PPC
Khong duoc
PPI
Khong duoc
PTB
Khong duoc
PTC
Khong duoc
PTK
Khong duoc
PTL
Khong duoc
PVD
Khong duoc
PVT
Khong duoc
PXI
Khong duoc
PXL
Khong duoc
PXS
Khong duoc
PXT
Khong duoc
QCG
Khong duoc
RAL
Khong duoc
RDP
Khong duoc
REE
Khong duoc
RIC
Khong duoc
SAM
Khong duoc
SAV
Khong duoc
SBA
Khong duoc
SBC
Khong duoc
SBT
Khong duoc
SC5
Khong duoc
SCD
Khong duoc
SEC
Khong duoc
SFC
Khong duoc
SFI
Khong duoc
SHI
Khong duoc
SHP
Khong duoc
SII
Khong duoc
SJD
Khong duoc
SJS
Khong duoc
SKG
Khong duoc
SMA
Khong duoc
SMC
Khong duoc
SPM
Khong duoc
SRC
Khong duoc
SRF
Khong duoc
SSC
Khong duoc
SSI
Khong duoc
ST8
Khong duoc
STB
Khong duoc
STG
Khong duoc
STT
Khong duoc
SVC
Khong duoc
SVI
Khong duoc
SVT
Khong duoc
SZL
Khong duoc
TAC
Khong duoc
TBC
Khong duoc
TCL
Khong duoc
TCM
Khong duoc
TCO
Khong duoc
TCR
Khong duoc
TDC
Khong duoc
TDH
Khong duoc
TDW
Khong duoc
THG
Khong duoc
TIC
Khong duoc
TIE
Khong duoc
TIX
Khong duoc
TLG
Khong duoc
TLH
Khong duoc
TMP
Khong duoc
TMS
Khong duoc
TMT
Khong duoc
TNA
Khong duoc
TNC
Khong duoc
TNT
Khong duoc
TPC
Khong duoc
TRA
Khong duoc
TRC
Khong duoc
TS4
Khong duoc
TSC
Khong duoc
TTF
Khong duoc
TTP
Khong duoc
TV1
Khong duoc
TYA
Khong duoc
UDC
Khong duoc
UIC
Khong duoc
VCB
Khong duoc
VCF
Khong duoc
VFG
Khong duoc
VHC
Khong duoc
VHG
Khong duoc
VIC
Khong duoc
VID
Khong duoc
VIP
Khong duoc
VIS
Khong duoc
VLF
Khong duoc
VMD
Khong duoc
VNA
Khong duoc
VNE
Khong duoc
VNG
Khong duoc
VNH
Khong duoc
VNI
Khong duoc
VNL
Khong duoc
VNM
Khong duoc
VNS
Khong duoc
VOS
Khong duoc
VPH
Khong duoc
VPK
Khong duoc
VRC
Khong duoc
VSC
Khong duoc
VSH
Khong duoc
VSI
Khong duoc
VST
Khong duoc
VTB
Khong duoc
VTF
Khong duoc
VTO
Khong duoc
ASIAGF
Khong duoc
E1VFVN30
Khong duoc
AAA
Khong duoc
ACB
Khong duoc
ADC
Khong duoc
ALT
Khong duoc
ALV
Khong duoc
AMC
Khong duoc
AME
Khong duoc
AMV
Khong duoc
APG
Khong duoc
API
Khong duoc
APP
Khong duoc
APS
Khong duoc
ARM
Khong duoc
ASA
Khong duoc
B82
Khong duoc
BBS
Khong duoc
BCC
Khong duoc
BDB
Khong duoc
BED
Khong duoc
BHT
Khong duoc
BII
Khong duoc
BKC
Khong duoc
BPC
Khong duoc
BSC
Khong duoc
BST
Khong duoc
BTH
Khong duoc
BTS
Khong duoc
BVG
Khong duoc
BVS
Khong duoc
BXH
Khong duoc
C92
Khong duoc
CAN
Khong duoc
CAP
Khong duoc
CCM
Khong duoc
CEO
Khong duoc
CHP
Khong duoc
CID
Khong duoc
CJC
Khong duoc
CKV
Khong duoc
CMC
Khong duoc
CMI
Khong duoc
CMS
Khong duoc
CPC
Khong duoc
CSC
Khong duoc
CT6
Khong duoc
CTA
Khong duoc
CTB
Khong duoc
CTC
Khong duoc
CTM
Khong duoc
CTN
Khong duoc
CTS
Khong duoc
CTX
Khong duoc
CVN
Khong duoc
CVT
Khong duoc
CX8
Khong duoc
D11
Khong duoc
DAC
Khong duoc
DAD
Khong duoc
DAE
Khong duoc
DBC
Khong duoc
DBT
Khong duoc
DC2
Khong duoc
DC4
Khong duoc
DCS
Khong duoc
DGC
Khong duoc
DHP
Khong duoc
DHT
Khong duoc
DID
Khong duoc
DIH
Khong duoc
DL1
Khong duoc
DLR
Khong duoc
DNC
Khong duoc
DNM
Khong duoc
DNP
Khong duoc
DNY
Khong duoc
DPC
Khong duoc
DST
Khong duoc
DXP
Khong duoc
DZM
Khong duoc
EBS
Khong duoc
ECI
Khong duoc
EFI
Khong duoc
EID
Khong duoc
FDT
Khong duoc
FIT
Khong duoc
GLT
Khong duoc
GMX
Khong duoc
HAD
Khong duoc
HAT
Khong duoc
HBE
Khong duoc
HBS
Khong duoc
HCC
Khong duoc
HCT
Khong duoc
HDA
Khong duoc
HDO
Khong duoc
HEV
Khong duoc
HGM
Khong duoc
HHC
Khong duoc
HHG
Khong duoc
HJS
Khong duoc
HLC
Khong duoc
HLD
Khong duoc
HLY
Khong duoc
HMH
Khong duoc
HNM
Khong duoc
HOM
Khong duoc
HPC
Khong duoc
HPS
Khong duoc
HST
Khong duoc
HTC
Khong duoc
HTP
Khong duoc
HUT
Khong duoc
HVT
Khong duoc
ICG
Khong duoc
IDJ
Khong duoc
IDV
Khong duoc
INC
Khong duoc
INN
Khong duoc
ITQ
Khong duoc
IVS
Khong duoc
KHB
Khong duoc
KHL
Khong duoc
KKC
Khong duoc
KLF
Khong duoc
KLS
Khong duoc
KMT
Khong duoc
KSD
Khong duoc
KSK
Khong duoc
KSQ
Khong duoc
KST
Khong duoc
KTS
Khong duoc
KTT
Khong duoc
L14
Khong duoc
L18
Khong duoc
L35
Khong duoc
L43
Khong duoc
L44
Khong duoc
L61
Khong duoc
L62
Khong duoc
LAS
Khong duoc
LBE
Khong duoc
LCD
Khong duoc
LCS
Khong duoc
LDP
Khong duoc
LHC
Khong duoc
LIG
Khong duoc
LM3
Khong duoc
LM7
Khong duoc
LO5
Khong duoc
LTC
Khong duoc
LUT
Khong duoc
MAC
Khong duoc
MAS
Khong duoc
MAX
Khong duoc
MCC
Khong duoc
MCF
Khong duoc
MCO
Khong duoc
MDC
Khong duoc
MEC
Khong duoc
MHL
Khong duoc
MIM
Khong duoc
MKV
Khong duoc
MNC
Khong duoc
NAG
Khong duoc
NBC
Khong duoc
NBP
Khong duoc
NDF
Khong duoc
NDN
Khong duoc
NDX
Khong duoc
NET
Khong duoc
NFC
Khong duoc
NGC
Khong duoc
NHA
Khong duoc
NHC
Khong duoc
NLC
Khong duoc
NPS
Khong duoc
NST
Khong duoc
NTP
Khong duoc
NVB
Khong duoc
OCH
Khong duoc
ONE
Khong duoc
ORS
Khong duoc
PCG
Khong duoc
PCT
Khong duoc
PDC
Khong duoc
PEN
Khong duoc
PFL
Khong duoc
PGS
Khong duoc
PGT
Khong duoc
PHC
Khong duoc
PHH
Khong duoc
PID
Khong duoc
PIV
Khong duoc
PJC
Khong duoc
PLC
Khong duoc
PMC
Khong duoc
PMS
Khong duoc
POT
Khong duoc
PPE
Khong duoc
PPG
Khong duoc
PPP
Khong duoc
PPS
Khong duoc
PRC
Khong duoc
PSC
Khong duoc
PSD
Khong duoc
PSI
Khong duoc
PTI
Khong duoc
PTM
Khong duoc
PTS
Khong duoc
PV2
Khong duoc
PVB
Khong duoc
PVC
Khong duoc
PVE
Khong duoc
PVG
Khong duoc
PVI
Khong duoc
PVL
Khong duoc
PVR
Khong duoc
PVS
Khong duoc
PVV
Khong duoc
PVX
Khong duoc
PXA
Khong duoc
QHD
Khong duoc
QNC
Khong duoc
QST
Khong duoc
QTC
Khong duoc
RCL
Khong duoc
S12
Khong duoc
S55
Khong duoc
S74
Khong duoc
S99
Khong duoc
SAF
Khong duoc
SAP
Khong duoc
SCJ
Khong duoc
SCL
Khong duoc
SCR
Khong duoc
SD1
Khong duoc
SD2
Khong duoc
SD4
Khong duoc
SD5
Khong duoc
SD6
Khong duoc
SD7
Khong duoc
SD9
Khong duoc
SDA
Khong duoc
SDC
Khong duoc
SDD
Khong duoc
SDE
Khong duoc
SDG
Khong duoc
SDH
Khong duoc
SDN
Khong duoc
SDP
Khong duoc
SDT
Khong duoc
SDU
Khong duoc
SDY
Khong duoc
SEB
Khong duoc
SED
Khong duoc
SFN
Khong duoc
SGC
Khong duoc
SGD
Khong duoc
SGH
Khong duoc
SHA
Khong duoc
SHB
Khong duoc
SHN
Khong duoc
SHS
Khong duoc
SIC
Khong duoc
SJ1
Khong duoc
SJC
Khong duoc
SJE
Khong duoc
SKS
Khong duoc
SLS
Khong duoc
SMT
Khong duoc
SPI
Khong duoc
SPP
Khong duoc
SQC
Khong duoc
SRA
Khong duoc
SRB
Khong duoc
SSG
Khong duoc
SSM
Khong duoc
STC
Khong duoc
STP
Khong duoc
SVN
Khong duoc
TAG
Khong duoc
TBX
Khong duoc
TC6
Khong duoc
TCS
Khong duoc
TCT
Khong duoc
TDN
Khong duoc
TET
Khong duoc
TH1
Khong duoc
THB
Khong duoc
THS
Khong duoc
THT
Khong duoc
TIG
Khong duoc
TJC
Khong duoc
TKC
Khong duoc
TKU
Khong duoc
TMC
Khong duoc
TMX
Khong duoc
TNG
Khong duoc
TNS
Khong duoc
TPH
Khong duoc
TPP
Khong duoc
TSB
Khong duoc
TSM
Khong duoc
TST
Khong duoc
TTC
Khong duoc
TTZ
Khong duoc
TV2
Khong duoc
TV3
Khong duoc
TV4
Khong duoc
TVC
Khong duoc
TVD
Khong duoc
TXM
Khong duoc
UNI
Khong duoc
V12
Khong duoc
V15
Khong duoc
V21
Khong duoc
VAT
Khong duoc
VBC
Khong duoc
VBH
Khong duoc
VC1
Khong duoc
VC2
Khong duoc
VC3
Khong duoc
VC5
Khong duoc
VC6
Khong duoc
VC7
Khong duoc
VC9
Khong duoc
VCC
Khong duoc
VCG
Khong duoc
VCM
Khong duoc
VCR
Khong duoc
VCS
Khong duoc
VDL
Khong duoc
VDS
Khong duoc
VE1
Khong duoc
VE2
Khong duoc
VE3
Khong duoc
VE4
Khong duoc
VE8
Khong duoc
VE9
Khong duoc
VFR
Khong duoc
VGP
Khong duoc
VGS
Khong duoc
VHL
Khong duoc
VIE
Khong duoc
VIG
Khong duoc
VIT
Khong duoc
VIX
Khong duoc
VKC
Khong duoc
VLA
Khong duoc
VMC
Khong duoc
VMI
Khong duoc
VNC
Khong duoc
VND
Khong duoc
VNF
Khong duoc
VNN
Khong duoc
VNR
Khong duoc
VNT
Khong duoc
VPC
Khong duoc
VTC
Khong duoc
VTL
Khong duoc
VTS
Khong duoc
VTV
Khong duoc
VXB
Khong duoc
WCS
Khong duoc
WSS
Khong duoc
ABI
Khong duoc
ACE
Khong duoc
ADP
Khong duoc
BHP
Khong duoc
BMJ
Khong duoc
BTC
Khong duoc
BTG
Khong duoc
BTW
Khong duoc
BVN
Khong duoc
BWA
Khong duoc
CAD
Khong duoc
CEC
Khong duoc
CFC
Khong duoc
CI5
Khong duoc
CNC
Khong duoc
CT3
Khong duoc
CZC
Khong duoc
D26
Khong duoc
DAP
Khong duoc
DAS
Khong duoc
DBF
Khong duoc
DBM
Khong duoc
DDN
Khong duoc
DGT
Khong duoc
DLC
Khong duoc
DNF
Khong duoc
DNL
Khong duoc
DNS
Khong duoc
DPP
Khong duoc
DTC
Khong duoc
DTN
Khong duoc
DTV
Khong duoc
DVC
Khong duoc
DVH
Khong duoc
DXL
Khong duoc
FBA
Khong duoc
GDW
Khong duoc
GER
Khong duoc
GGG
Khong duoc
GHC
Khong duoc
GTH
Khong duoc
H11
Khong duoc
HBD
Khong duoc
HCI
Khong duoc
HDM
Khong duoc
HFC
Khong duoc
HFX
Khong duoc
HIG
Khong duoc
HPB
Khong duoc
HPP
Khong duoc
HPT
Khong duoc
ICI
Khong duoc
IHK
Khong duoc
IME
Khong duoc
IN4
Khong duoc
JSC
Khong duoc
KBE
Khong duoc
KCE
Khong duoc
KSC
Khong duoc
LCC
Khong duoc
LKW
Khong duoc
MDF
Khong duoc
MEF
Khong duoc
MMC
Khong duoc
MTC
Khong duoc
MTH
Khong duoc
MTP
Khong duoc
NBS
Khong duoc
NBW
Khong duoc
ND2
Khong duoc
NDC
Khong duoc
NHN
Khong duoc
NNT
Khong duoc
NOS
Khong duoc
NT2
Khong duoc
NTB
Khong duoc
NTW
Khong duoc
PEC
Khong duoc
PJS
Khong duoc
PMT
Khong duoc
POV
Khong duoc
PRO
Khong duoc
PSB
Khong duoc
PSL
Khong duoc
PSP
Khong duoc
PTD
Khong duoc
PTG
Khong duoc
PTH
Khong duoc
PTP
Khong duoc
PTT
Khong duoc
PVA
Khong duoc
PX1
Khong duoc
PXM
Khong duoc
QCC
Khong duoc
QPH
Khong duoc
S33
Khong duoc
S96
Khong duoc
SBS
Khong duoc
SCC
Khong duoc
SCI
Khong duoc
SCO
Khong duoc
SD3
Khong duoc
SDB
Khong duoc
SDI
Khong duoc
SDK
Khong duoc
SDV
Khong duoc
SGS
Khong duoc
SHV
Khong duoc
SJM
Khong duoc
SMB
Khong duoc
SPC
Khong duoc
SPD
Khong duoc
SPH
Khong duoc
SSF
Khong duoc
SSN
Khong duoc
STL
Khong duoc
STS
Khong duoc
STU
Khong duoc
STV
Khong duoc
SWC
Khong duoc
TBD
Khong duoc
TBT
Khong duoc
TDS
Khong duoc
TGP
Khong duoc
TIS
Khong duoc
TLT
Khong duoc
TMW
Khong duoc
TNB
Khong duoc
TNM
Khong duoc
TNY
Khong duoc
TTG
Khong duoc
TTR
Khong duoc
TVG
Khong duoc
UDJ
Khong duoc
V11
Khong duoc
VCA
Khong duoc
VCT
Khong duoc
VCX
Khong duoc
VDN
Khong duoc
VDT
Khong duoc
VFC
Khong duoc
VHF
Khong duoc
VHH
Khong duoc
VIN
Khong duoc
VIR
Khong duoc
VKD
Khong duoc
VKP
Khong duoc
VNX
Khong duoc
VQC
Khong duoc
VSG
Khong duoc
VSP
Khong duoc
VT1
Khong duoc
VTA
Khong duoc
VTI
Khong duoc
VTX
Khong duoc
WSB
Khong duoc
WTC
Khong duoc
YBC
Khong duoc
Công cụ thống kê hữu ích cho người đầu tư chứng khoán không có nhiều thời gian. Công cụ này được mang tới bản bởi Forum Chứng khoán Ketnooi