Thứ tư, 18 Tháng 7 2018
Blue Red Green
Trang web tin tức demo của Expert Customize
Tài chính quốc tế : Số lượng triệu phú tại Singapore có thể tăng gần 40,000 người/năm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : ECB sẽ tạm dừng QE vào dịp Giáng sinh - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : Ý khởi động biện pháp loại bỏ 330 tỷ euro nợ xấu - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Vàng & Dầu: Dầu tăng khi số lượng giàn khoan tiếp tục giảm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Home Kiến thức Kiến thức kinh tế Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Đa dang hoa sản phẩm la qua trình phat trien cải biến, sáng tao ra nhiều loai san phẩm tu nhung sản phẩm truyen thong sẵn có, dong thoi cải biến va nhap ngoại nhieu loai sản pham cung loại, phong phu ve chủng loại va mau mã tu nhung sản pham tho đến san pham qua chế biến.Đây la mot trong những phuong thuc căn bản de nang cao sức canh tranh trên thị trường.

Mục lục

 • 1 Khởi nguyên
 • 2 Các loai da dạng hoa san phẩm
 • 3 Đa dang hoa đồng tâm
 • 4 Đa dang hoa hàng ngang
 • 5 Đa dang hoa hàng dọc
 • 6 Đặc điểm
 • 7 Ý nghia trong nông nghiệp
 • 8 Tham khảo

Khởi nguyên

Nhiều nhà san xuat đã tim cach đa dang hoa sản phẩm, song trong do co công lớn cua Ohno Talichi, một ky su của hãng Toyota. Ông nhan ra rằng san xuat hàng loat kieu Hoa Kỳ la sai lầm và tim cach cải tiến. Cac cai tiến của ong bat đầu tư nam 1950 chỉ từ viec no lực cai tien một he thong ròng dọc va don bẩy. Việc cai tien này da lam rút ngan thoi giạn để thay doi khuôn thiết bi tu một ngày xuong con 3 phút. Cai tien này cho phep san xuất nhỏ de da dạng hoa san phẩm. Tuy nhiên, viec nay đã làm ong mat 21 năm (tu 1950 đến 1971) de thanh công.

Các loai da dạng hoa san phẩm

Đa dang hoa được chia lam 3 loại:

 • Đa dang hoa hàng dọc.
 • Đa dang hoa hàng ngang.
 • Đa dang hoa đồng tâm.

Đa dang hoa đồng tâm

Là bo sung các san pham dịch vu moi có liên quan.
Các trường hop su dụng
 • Cạnh tranh trong nganh không phat trien hay phat trien chậm. Chẳng han nhu sản pham banh mặn cua AFC của Kinh Đô, đầu tien chi có một loai san phẩm bánh mặn, sau do thay tốc độ tieu thu tốt và canh tranh không mạnh da phat triển ra rat nhieu các san pham cùng loại. Đây chinh la đa dang hoa đồng tâm.
 • Khi bo sung sản pham dich vụ moi co liên quan den các san pham đang kinh doanh se nang cao được doanh so bán của san pham hiện tại.
 • Khi san pham dịch vu moi được ban voi giá canh tranh hơn
 • Khi san pham mới có the can bằng sự len xuong trong doanh thu cua doanh nghiệp
 • Khi u dich vụ hiện tai cua doanh nghiệp dang trong giai đoạn suy thoai .Ví dụ: cac san phẩm điện thoai di động, liên tuc cac sản phẩm moi ra đời với nhieu ung dụng và hop thoi trang hơn san pham cũ.
 • Khi doanh nghiep có doi ngu quản trị mạnh.Ví dụ: Voi san phẩm Surf của Unilever: đây la mot phần chiến lược da dang hóa của Unilever. Sản phẩm này làm tăng hình ảnh về san pham chất lượng đối với OMO là san pham bột giặt chủ đạo của Unilever. Từ đấy sẽ làm tăng doanh thu cho san pham bột giặt OMO. Mặt khác, nó hướng tới đối tượng khách hàng là những người có thu nhập trung bình và thấp, vừa làm tăng lợi nhuận vừa có the can bằng sự len xuong của doanh thu do ảnh hưởng giá cả của người tiêu dùng.

Đa dang hoa hàng ngang

Là bo sung các san pham dịch vu moi cho đối tượng khách hàng hiện tai cua doanh nghiệp
Các trường hop su dụng:
 • Doanh thu từ cac san phẩm dich vu hiện tại sẽ bị ảnh hưởng nếu bo sung các san pham dịch vụ không liên quan
 • Kinh doanh trong nganh có tính canh tranh cao, hoặc không tăng trưởng
 • Các kênh phân phối hiện tại được sử dụng để tung san pham mới cho các khách hàng hiện tại
 • Khi san pham dịch vu moi có mô hình kinh doanh không theo chu kỳ so với san pham hiện tại.

Đa dang hoa hàng dọc

Bổ sung thêm hoạt động kinh doanh mới không liên quan den các hoạt động kinh doanh hiện tai cua doanh nghiệp.
 • Xây dựng lợi thế cạnh tranh
 • Khác biệt hóa so với ĐTCT
 • Kiểm soát các công nghệ bo sung (trong cùng một lĩnh vực san xuat nhưng liên quan den các giai doan khác nhau của quy trình sản xuất)
 • Cắt giảm chi phí sản xuất


Đặc điểm

 • Đa dang hoa sản phẩm phải gắn liền với chuyên môn hóa.
 • Đa dang hoa sản phẩm dựa trên quan điểm he thong là phat trien toàn diện các ngành trên cơ sở tập trung hóa và chuyên môn hóa kết hợp với công nghệ hiện đại và công nghệ truyền thống.

Ý nghia trong nông nghiệp

 • Đáp ứng được nhu cầu về số lượng, chủng loại, phẩm chất ngày càng cao của xã hội.
 • Khai thác đầy đủ và hợp lý các nguồn lực trong nông nghiệp.
 • Thúc đẩy san xuat phát triển, tận dụng cac san phẩm phụ của ngành trồng trọt và chăn nuôi.
 • Bảo vệ môi trường sinh thái.

Tham khảo

 • Đa dang hoa sản phẩm de nang cao sức cạnh tranh
 • Đa dang hoa sản phẩm để phat trien thị trường xuất khẩu
Bài viết khác:

Độc quyền (kinh tế) là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Độc quyền (kinh tế) là gì?... 2013-02-06 16:50:08

Xem tin

Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là gì?... 2013-02-06 16:50:07

Xem tin

Tỷ phú là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Tỷ phú là gì?... 2013-02-05 20:50:04

Xem tin

Tổng sản lượng là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Tổng sản lượng là gì?... 2013-02-05 20:50:03

Xem tin
Đa dạng hóa sản phẩm là gì? 9 out of 10 based on 202 ratings. 20 user reviews.