Thứ năm, 24 Tháng 5 2018
Blue Red Green
Trang web tin tức demo của Expert Customize
Tài chính quốc tế : Số lượng triệu phú tại Singapore có thể tăng gần 40,000 người/năm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : ECB sẽ tạm dừng QE vào dịp Giáng sinh - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : Ý khởi động biện pháp loại bỏ 330 tỷ euro nợ xấu - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Vàng & Dầu: Dầu tăng khi số lượng giàn khoan tiếp tục giảm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Home Kiến thức Kiến thức kinh tế Tài chính công là gì?

Tài chính công là gì?

Tài chính công là gì? Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Tài chính công là gì?

Mục lục

 • 1 Tài chính công
 • 2 1.Sự cần thiết khách quan của Tài chính công
  • 2.1 Hai yếu tố tiền đề quyết định sự ra đời của Tài Chính Công
   • 2.1.1 Nhà nước
   • 2.1.2 Nền kinh tế hàng hóa tiền tệ
 • 3 Đặc điểm của tài chính công
  • 3.1 Gắn liền với sở hữu nhà nước, quyền lực chính trị của nhà nước
  • 3.2 Chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng
  • 3.3 Hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công không lượng hoá được
  • 3.4 Phạm vi hoạt động rộng
  • 3.5 Tham khảo

Tài chính công

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội Tài chính công

1.Sự cần thiết khách quan của Tài chính công

Hai yếu tố tiền đề quyết định sự ra đời của Tài Chính Công

Nhà nước

Nhà nước ra đời mang tính chất khách quan nhưng tồn tai lại mang tính chất chủ quan Nhà nước có 2 chức năng chính là trấn áp bạo lực và tổ chức quản lý . Nhà nước thể hiện chức năng trấn áp của mình để phục vụ lợi ích cho nhà nước , cụ thể ở Việt Nam : thông qua 2 cơ quan là Bộ Công An và Bộ Quốc phòng . Nhà nước tổ chức quản lý trong 2 lĩnh vực chính là kinh tế và xã hội.

Nền kinh tế hàng hóa tiền tệ

kể từ khi xã hội xuất hiện chiếm hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm làm ra đã làm cho nền kinh tế hàng hóa ra đời và tiền tệ bắt đầu xuất hiện

Xét về mặt hình thức là các hoạt động thu, chi tiền tệ của nhà nước gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tài chính công nhằm đáp ứng các nhu cầu thực hiện chức năng của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá công cho xã hội.
Xét về mặt thực chất: tài chính công phản ánh các quan hệ kinh tế trong phân phối nguồn tài chính quốc gia phát sinh giữa các cơ quan công quyền của nhà nước với các chủ thể khác trong nền kinh tế nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đặc điểm của tài chính công

Gắn liền với sở hữu nhà nước, quyền lực chính trị của nhà nước

Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định đến quá trình tạo lập và sử dụng quỹ công đặc biệt là quỹ ngân sách nhà nước. Các quyết định của nhà nước được thể chế bằng luật do cơ quan quyền lực cao nhất phê chuẩn. Việc tạo lập và sử dụng quỹ công phụ thuộc vào quan điểm của nhà nước và các mục tiêu kinh tế-xã hội quốc gia đặt ra trong từng thời kì.

Chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng

Tài chính công phản ánh quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế trong việc phân phối nguồn tài chính quốc gia nên hoạt động tài chính công phản ánh các quan hệ lợi ích giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong đó lợi ích tổng thể được đặt lên hàng đầu và chi phối các quan hệ lợi ích khác

Hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công không lượng hoá được

Chủ yếu mang tính chất không hoàn lại trực tiếp nên không thể đánh giá hiệu quả một cách cụ thể, chính xác. Tuy nhiên, hiệu quả của tài chính công có thể xác định một cách tương đối thông qua các chỉ tiêu kinh tế-xã hội như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, hộ nghèo, tỷ lệ thất học...

Phạm vi hoạt động rộng

Tài chính công gắn liền với các việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,... Hoạt động thu chi tài chính công có tác động đến thu nhập của hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế kể cả chủ thể đầu tư hay tiêu dùng. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ tác động tuỳ thuộc vào chính sách tài chính công, bối cảnh kinh tế-xã hội quốc gia trong từng thời kì và tuỳ thuộc vào từng chủ thể.

Tham khảo

Bài viết khác:

Độc quyền (kinh tế) là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Độc quyền (kinh tế) là gì?... 2013-02-06 16:50:08

Xem tin

Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là gì?... 2013-02-06 16:50:07

Xem tin

Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Đa dạng hóa sản phẩm là gì?... 2013-02-06 16:50:06

Xem tin

Tỷ phú là gì?

Tin Tài chính

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Tỷ phú là gì?... 2013-02-05 20:50:04

Xem tin
Tags: wiki hóa, các quy cách định dạng và văn phong, nhà nước, xã hội, quan hệ kinh tế
Tài chính công là gì? 8 out of 10 based on 369 ratings. 1 user reviews.