Thứ tư, 18 Tháng 7 2018
Blue Red Green
Trang web tin tức demo của Expert Customize
Tài chính quốc tế : Số lượng triệu phú tại Singapore có thể tăng gần 40,000 người/năm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : ECB sẽ tạm dừng QE vào dịp Giáng sinh - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : Ý khởi động biện pháp loại bỏ 330 tỷ euro nợ xấu - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Vàng & Dầu: Dầu tăng khi số lượng giàn khoan tiếp tục giảm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Home Kiến thức
  • Kiến thức

Kiến thức

Kiến thức

Độc quyền (kinh tế) là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Độc quyền (kinh tế) là gì?

Xem thêm: Độc quyền (kinh tế) là gì?

Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là gì?

Xem thêm: Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là gì?

Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Xem thêm: Đa dạng hóa sản phẩm là gì?

Tỷ phú là gì?

Tỷ phú là gì? Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Tỷ phú là gì?

Xem thêm: Tỷ phú là gì?

Tổng sản lượng là gì?

Tổng sản lượng là gì? Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Tổng sản lượng là gì?

Xem thêm: Tổng sản lượng là gì?

Tái cơ cấu (doanh nghiệp) là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Tái cơ cấu (doanh nghiệp) là gì?

Xem thêm: Tái cơ cấu (doanh nghiệp) là gì?

Thuyết X là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Thuyết X là gì?

Xem thêm: Thuyết X là gì?

Thuyết Y là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Thuyết Y là gì?

Xem thêm: Thuyết Y là gì?

Thuyết hai nhân tố là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Thuyết hai nhân tố là gì?

Xem thêm: Thuyết hai nhân tố là gì?

Sứ mệnh (kinh doanh) là gì?

Sứ mệnh (kinh doanh) là gì? Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Sứ mệnh (kinh doanh) là gì?

Xem thêm: Sứ mệnh (kinh doanh) là gì?

Sản xuất tinh gọn là gì?

Bổ trợ Kiến thức kinh tế: Sản xuất tinh gọn là gì?

Xem thêm: Sản xuất tinh gọn là gì?

Chuyên mục phụ