Thứ tư, 18 Tháng 7 2018
Blue Red Green
Trang web tin tức demo của Expert Customize
Tài chính quốc tế : Số lượng triệu phú tại Singapore có thể tăng gần 40,000 người/năm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : ECB sẽ tạm dừng QE vào dịp Giáng sinh - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Tài chính quốc tế : Ý khởi động biện pháp loại bỏ 330 tỷ euro nợ xấu - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Vàng & Dầu: Dầu tăng khi số lượng giàn khoan tiếp tục giảm - Thứ năm, 26 Tháng 11 2015
Home Chứng khoán Sự kiện

Sự kiện

GTA: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

CTCP chế biến Gỗ Thuận An ( GTA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 18/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo – 333 Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp:

• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013;

• Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2013;

• Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

SDI: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2014

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ( SDI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/02/2014 đến ngày 11/03/2014

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VC9: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

CTCP Xây dựng Số 9 ( VC9 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 07h30 – 12h00 ngày 20/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2 khu đô thị

Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm,

thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Công ty;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

CHP: Ngày GDHKQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

CTCP Thuỷ Điện Miền Trung ( CHP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 02/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo thư mời họp sau

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013;

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013;

+ Sửa đổi điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC.

VNS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 ( 10%)

CTCP Ánh Dương Việt Nam Vinasun ( VNS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2014.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền.

  Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu – nhận 1000 đồng);

- Thời gian thực hiện: 23/01/2014

- Địa điểm:

 Đối với cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

 Đối với cổ đông chưa lưu ký người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, 648 Nguyễn Trãi, P11, Quận 5, TP.HCM từ ngày 23/01/2014, mang theo chứng minh nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.

KLF: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế FLC ( KLF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/01/2014 đến ngày 31/01/2014

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề quan trọng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

SSN: Ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn ( SSN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

   Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 22/01/2014

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM. Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phượng tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung cuộc họp:

• Báo cáo thoái vốn của cổ đông Nhà nước tại công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn;

• Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn;

• Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT;

• Tờ trình từ nhiệm của Ban kiểm soát;

• Giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016;

• Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

FDC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức bằng tiền ( 7%)

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM ( FDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (700 đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 22/01/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở CTCP Ngoại thương và PT Đầu tư Tp.HCM, số 28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Q.1, Tp.HCM từ ngày 22/01/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân

DST: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ năm 2014

CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định ( DST – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2014.

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 08/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Giáo dục Nam Định, số 13 Minh Khai, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Một số vấn đề khác liên quan…

TCO: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền ( 5%)

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải ( TCO – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013

- Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/01/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/01/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VE9: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (6%)

CTCP đầu tư và xây dựng VNECO 9 ( VE9 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP (01 CP được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/01/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở làm việc của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 17/01/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

  • VN-index

  • VN 30

  • HNX-index

  Tìm bài viết

Quảng cáo